Contact

CONTACT DETAILS

Contact centre
Open non stop
Off season: from Monday to Friday between: 8.00-16.00

tel.: 61 666 80 80
(cost of telephone connection in line with operators’ tariffs)

Complaints and requests:
[email protected]

SALE OF COMMERCIAL SPACE ON BIKES:
+48 512 314 353
[email protected]

Sponsored stations:
+48 22 123 01 00
[email protected]

Office

tel.: + 48 22 208 99 90
e-mail: [email protected]

Nextbike Polska S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa
KRS 0000646950
NIP: 895-198-10-07
REGON: 021336152

nextbike
appstore googlePlay microsoft
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
2) Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl/kontakt telefonicznie pod numerem tel.+48 22 208 99 90  lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem  Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Nextbike Polska S.A., monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienia podnoszenia jakości usług świadczonych przez Nextbike Polska S.A.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działającym na zlecenie Nextbike Polska S.A.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez Nextbike Polska S.A.
7) Jako że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8) Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9) Podanie danych osobowych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przez Nextbike Polska S.A. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie.